Volymsindelning Flora Nordica 1–14

Familjernas ordningsföljd är preliminär. Den skiljer sig delvis från deras verkliga släktskap.

Tabellen visar ingående familjer, antal taxa och (när känt) utgivningsår för varje floradel.

Gråa namn: ej behandlade i Flora Nordica.

Se arbetsläge för kommande delar här.

Saknar du ett familjenamn? Sök här (alfabetisk lista över familjer)!

English engelska

Till första sidan hem (svenska) To front page engelska
Uppdaterad 2013-11-05 Till första sidan svenska / To front page engelska