Ekonomiskt stöd Economic support

Flora Nordica har nu inga möjligheter att bekosta författares resor och liknande.
Däremot kan vi ofta hjälpa till att förmedla kontakter, och bistå med att ansöka om medel från olika bidragsgivare.
Kontakta oss därför gärna om du har behov av ekonomiskt stöd för herbariebesök eller liknande för ditt Flora Nordica-arbete.

EU-projektet Synthesys, svensk version "SYNTHESYS" lanserades för att stödja forskningens användande av samlingar och utrustning i viktiga naturhistoriska museer i Europa. Projektets huvudsajt: http://www.synthesys.info.

Flora Nordica can no longer offer all authors economic support for travelling etc.
However, we can often help with contacts and fund raising.
Please get in touch to discuss your needs!

The EU project Synthesys, engelsk version "SYNTHESYS" was launched to support researchers' use of collections and equipment in important natural history museums in Europe. Main web site http://www.synthesys.info.

Sidan uppdaterad 2013-11-25 To front page engelska / Till första sidan svenska