Flora Nordica - forskningsprojekt och bokverk

Projektet Böckerna Publicerade delar Kommande delar In English engelska

organisation distributörer förstasidan

Projektet

Flora Nordica började som ett forskningsprojekt inom Bergianska stiftelsen i Stockholm, men har inte längre någon koppling dit. Projektet är knutet till Naturhistoriska Riksmuseet och Vetenskapsakademien. Botaniska föreningar, herbarier och andra institutioner bidrar också på olika sätt. 2004–2006 hade projektet forskningsrådsanslag.
Huvudmålet är att samla den kunskap som finns idag om Nordens kärlväxter i en vetenskaplig flora. Både professionella och ideella botanister inom och utom Norden deltar som författare och granskare.

 

Böckerna

Flora Nordica är skriven på engelska. Termlistan i General Volume ger översättningar av de flesta facktermer till danska, finska, isländska, norska och svenska (och ibland färöiska). 4 av planerade 15 floradelar har publicerats (utgivningsplanen kan komma att modifieras). Böckerna köps till botaniska institutioner över hela världen och av botaniskt intresserade privatpersoner framförallt i Norden, Storbritannien, Tyskland och Nordamerika.

För varje art, underart, varietet och hybrid – även sällsynta tillfälliga växter – ges synonymer som använts i Norden, namn på nordiska språk och utbredningsinformation. Alla bofasta och de vanligare tillfälliga beskrivs ganska utförligt och det finns information om kromosomtal, växtplatser och reproduktionsbiologi. Utbredning och status i Norden visas i form av en karta, med en symbol i varje provins där växten har hittats. Variation, släktskap och andra systematiska frågor diskuteras, och kvarstående problem påpekas. En utförlig referenslista finns i varje floradel. De flesta illustrationer är streckteckningar av detaljer som är viktiga för bestämningen.

Publicerade delar

General Volume

Recensioner

Flora Nordica General Volume
,

en introduktion till nordisk botanik:

 • historien: utforskarna, idéerna, böckerna
 • ABC i nordisk växtgeografi: natur och klimat, människans påverkan, växtregioner, endemism
 • bevarandearbete
 • herbarier, standardlitteratur, botaniska termer
 • användarhandledning till Flora Nordica
 • Nödvändig för dig som använder Flora Nordica och intressant för alla som är intresserade av växter!

  105 illustrationer (kartor, foton och teckningar). 287 sidor. 202 x 261 mm.
  Jonsell, B. (ed.) 2004: Flora Nordica General Volume. Stockholm. ISBN 91-7190-042-X.

   
  Flora Nordica 1, framsida

  Recensioner

  Flora Nordica 1

  behandlar ormbunksväxter, barrträd och blomväxtfamiljerna Salicaceae till Polygonaceae, inalles 618 taxa.
  Utbredningskartor ges till 256 taxa.
  224 taxa illustreras på 110 figurer.
  368 sidor. 202 x 261 mm.

  Jonsell, B. (ed.) 2000: Flora Nordica 1. Stockholm. ISBN 91-7190-033-0.

   
  Framsidan Flora Nordica 2

  Recensioner

  Flora Nordica 2

  omfattar familjerna Chenopodiaceae till Fumariaceae, totalt 585 taxa.
  Utbredningskartor ges till 367 taxa.
  224 taxa illustreras på 154 figurer.
  445 sidor. 202 x 261 mm.

  Jonsell, B. (ed.) 2001: Flora Nordica 2. Stockholm. ISBN 91-7190-037-3.

   
  Flora Nordica 6, framsida

  Flora Nordica 6

  behandlar de flockblommiga (Apiaceae), dunörtsväxterna (Onagraceae) med bl.a. dunörter Epilobiumoch nattljus Oenothera, johannesörterna Hypericum och violerna Viola och gurkväxterna (Cucurbitaceae). Totalt omfattar bandet 21 familjer som i Norden representeras av 111 släkten med 319 arter, 33 underarter och 118 hybrider. 166 av behandlade taxa är bofasta.
  Utbredningskartor ges till 190 taxa.
  91 figurer.
  298 sidor. 202 x 261 mm.

  Jonsell, B. & Karlsson (eds) 2010: Flora Nordica 6. Stockholm. ISBN 978-91-86510-61-9.

  Kommande delar

  I Flora Nordica följer familjerna i princip samma ordningsföljd som i Flora Europaea (se volymsindelning); avvikelser görs ibland beroende på praktiska hänsyn och ny kunskap om växternas släktskap. Familjeavgränsningen avspeglar vad som är allmänt accepterat vid bandets publicering, där så är möjligt.
  – Närmast i tur att publiceras är Flora Nordica 3 och 12. Färdiga bidrag till senare band kan också, efter överenskommelse mellan författare och redaktion, publiceras på projektets webbplats.

  Sidan uppdaterad 2013-11-19

  Till förstasidan svenska / To front page engelska