Flora Nordica – manusgranskning och webbpublicering

in English engelska

Det mesta av den nödvändiga faktagranskningen av Flora Nordica görs numera via nätet.

Först sker en intern granskning (av redaktörer och specialister; "editorial review").

Senare - efter komplettering och ytterligare redigering - görs materialet tillgängligt på nätet i en preliminär form, för att alla intresserade ska ha möjlighet att ge synpunkter och därmed bidra till att förbättra slutresultatet ("public review"). Du är mycket välkommen att vara med och granska.
Ett antal specialister, bl.a. de ansvariga för olika provinsfloraprojekt, får e-postmeddelande varje gång ett nytt avsnitt finns för granskning. Vi sätter gärna upp dig på sändlistan. och meddela namn och e-postadress samt var du finns, och gärna också eventuella specialintressen (växtgrupper, geografiska områden).

Om författaren så önskar, och om det är långt till publicering i bokform, kan det färdiga avsnittet publiceras "formellt" på nätet.

Granskningssidor:

Public review (material för band 6 ligger kvar)
Band 12

2008-03-15 Till första sidan svenska / To front page engelska