Vad händer i Flora Nordica?

Grå text = passerad tid!

Uppgifterna är mycket ofullständiga för tiden före 2004 och efter sommaren 2009.

Detta har hänt eller pågår just nu:
2013
Kansli och arkiv upplöst (delvis flyttat) hösten 2013
2010-2012
Ingen personal från december 2012
Utgivning band 6 2010
2009
Kansliet obemannat från juli 2010
Första interngranskningen för band 3 uppskjuten p.g.a. osäkerhet om projektets framtid
Kompletteringar av dokumentation och manus för band 6, review samt redaktionell bearbetning och layout från våren 2009
Allmän granskning av band 6 (gå till granskningssidor) sedan april 2007
2008
Sista interngranskningar för vol 6 ---2008
Utbredningsuppgifter för Potamogeton och Sagittaria (band 12) på nätet mars 2008
2007
Julstängt 20/12-6/1
Kompletteringar av dokumentation och manus för volym 6 samt redaktionell bearbetning 2007
Första manus till del 12 levererat maj 2007
2006
Avslag på anslagsansökan Formas 2007-2009 nov 2006
Kompletteringar av utbredningsuppgifter och manus för volym 6 samt redaktionell bearbetning hela 2006
Interngranskning 5-8 t.o.m. september 2005
Ledningsgruppsmöte om volym 3 med deltagande av författare och andra centrala medarbetare 12-13 maj
2005
Kompletteringar av utbredningsuppgifter och manus för volym 6 samt redaktionell bearbetning höst och vinter 2005
Interngranskning 3 och 4 för volym 6 under sommaren
Ny adress för hemsidan och nya e-postadresser! april-juni
Ledningsgruppsmöte i Oslo. 14 maj
Flora Nordica installerar sig i Nordiska herbariet i Riksmuseet april-maj
Utflyttning av kansliet från Grindstugan i Bergianska februari-april
Interngranskning 2 (26 släkten) 31/1-28/2
2004
(november-december)
Första interngranskningsomgången för volym 6
(oktober)
Ledningsgruppsmöte i Köpenhamn (2 oktober)
(september)
Projektet och böckerna presenteras vid bokmässan i Göteborg (23-26/9).
(maj)
Den granskning av manus och kartor som är en viktig del av arbetet med Flora Nordica sker i fortsättningen nästan helt via webb och e-post.
(mars)
Flora Nordicas nya bok "General Volume"
presenterades på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm i mars.
Läs om boken (på engelska).
Ledningsgruppen hade möte i Stockholm i samband med presentationen.
Läs om projektets organisation
Planerat
Arbete pågår med band 3, 12, 5 och 4 (se status i nytt fönster). Eftersom projekt Flora Nordica saknar finansiering för det redaktionella arbetet, finns det ingen tidsplan för den fortsatta utgivningen.
Sidan uppdaterad 2009-04-15 (+ slightly refreshed 2013-11-25)

Till första sidan svenska / To front page engelska