SYNTHESYS

kan ge stöd till herbariebesök

In English English

Det EU-stödda projektet SYNTHESYS är ett samarbete mellan 19 europeiska institutioner. Natural History Museum i London samordnar projektet. Målet är att stimulera forskning och informationsutbyte inom naturvetenskap med anknytning till biodiversitet och miljöfrågor. Bland annat ger projektet stöd till forskare som besöker museerna för att använda samlingar och andra resurser, och stöder museerna så att de ska kunna ta emot besökare på ett bra sätt.

Vi tror att det fortsatt finns goda möjligheter för medarbetare i Flora Nordica-projektet att få ansökningar beviljade, och hoppas att många passar på möjligheten att ansöka.
Utvärderingen av ansökningar tar tid, så man måste ansöka några månader före planerat besök.

Synthesys har fått anslag för ännu en ny period, med fyra ansökningstillfällen (tre återstår); nästa utlysning har troligen deadline i oktober 2014.

Information

Hur man ansöker, vilka museer som deltar, och vilka som kan ansöka: se projektets hemsida www.synthesys.info.

Stockholm och Köpenhamn

Två för Flora Nordica viktiga museer deltar, de naturhistoriska museerna i Stockholm (S) och Köpenhamn (C).

Stockholm (S)

: Presentation på Naturhistoriska Riksmuseets hemsida, www.nrm.se/synthesys. Flora Nordica-kontakt: Arne Anderberg eller Thomas Karlsson.

Köpenhamn (C)

: www.zmuc.dk/synthesys. Flora Nordica-kontakt: Henrik Ærenlund Pedersen.

Uppdaterad 2013-11-25 Till första sidan svenska / To front page engelska