Flora Nordicas organisation och medarbetare

Blåa namn (länkar): klicka för presentation och kontaktuppgifter.
Ersätt "[at]" med "@" i e-postadresser.

författare illustratörer distributörer första sidan

Ledningsgrupp Redaktion Nationella granskare Övriga granskare In English engelska

Under c:a 15 år från starten 1987 drevs Flora Nordica som ett forskningsprojekt inom Bergianska stiftelsen (som tillhör Vetenskapsakademien). Sedan 2004 saknar projektet långsiktig finansiering.
 

Ledningsgrupp

Den nordiska ledningsgruppen beslutar om riktlinjer, söker pengar och upprätthåller kontakter med botanister i de olika länderna.
upp!

Bengt Jonsell (Sverige)
Henrik Ærenlund Pedersen (Danmark)
Pertti UotilaRaino Lampinen (Finland)
Eythór Einarsson (Island)
Reidar Elven & Heidi Solstad (Norge)
Arne Anderberg & Thomas Karlsson (Sverige)

 

Redaktion

Fram till 2009 skötte kansliet i Stockholm mycket av administrationen (inklusive teknisk redigering, produktion och distribution, webb).
Projektet saknar nu helt personalresurser, men koordineras fortfarande från Stockholm / Uppsala.

Bengt Jonsell, professor emeritus, initiativtagare till projektet (författare och familjeredaktör)
Thomas Karlsson, intendent emeritus vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm (redaktör)
Arne Anderberg, professor vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm

 

Nationella granskare

Ansvarar för kontroll av namnskick (geografiska namn, växtnamn på nordiska språk) och utbredningsuppgifter (både kartor och text) för respektive land

Eythór Einarsson, Museum of Natural History, Reykjavík, Iceland & Hörður Kristinsson, Inst. of Natural History, Akureyri.
Anna Maria Fosaa, Tórshavn, the Faroe Islands
Klaus Høiland, Biological Institute, University of Oslo, Norway
Raino Lampinen, Botanical Museum, University of Helsinki, Finland
Henrik Ærenlund Pedersen & Per Hartvig, Botanical Museum, University of Copenhagen, Denmark

 

Övriga granskare

Bland granskarna finns många provinsflorister som kontrollerat att uppgifter om utbredning och ekologi stämmer för deras område.
– För att se fler namn, använd scroll-listen till höger!
upp!
Sidan uppdaterad 2014-02-11

Till första sidan svenska / Back to first page engelska